onsdag, oktober 04, 2006

Call For Mid East Action

Today is published a major appeal for a new push towards peace in the Middle East, signed by a large number of public leaders around the world.

And I am among those that have signed the appeal.

It comes at the same time as US Secretary of State Rice is touring the region and exploring the possibilities of moving forward.

And it comes when there is a mounting interest in Europe in taking some sort of initiative. The present policy vacuum on the key issues of the conflict are nothing less than dangereous.

Another appeal in another critical situation.

Will it have any effect?

tisdag, september 26, 2006

Lite magstarkt...

Två f d socialdemokratiska statsråd som regeringen Persson gjort till ambassadörer anser nu att de bör utnämnas till ny ambassadör i Oslo.

Lite magstarkt, må det sägas.

På rad arm kommer jag på fyra socialdemokratiska statsråd som gjorts till ambassadörer på mer eller mindre goda grunder.

Däremot vet jag inget borgerligt f d statsråd som anetts lämplig för dessa positioner.

Därmed inte sagt att det bör sättas ett f d borgerligt statsråd i Oslo. Men därmed alldeles definitivt sagt att det inte bör sättas ett f d socialdemokratiskt statsråd där.

De må tycka att Brasilia eller Maputo är för långt bort från Sverige.

Though luck.

söndag, september 24, 2006

Vart går socialdemokraterna?

Denna blogg skulle egentligen bara finnas under valrörelsen. Den tid jag har för att skriva blogg konsumeras ju annars av det jag skriver med mer internationell inriktning på Bildt Comments.

Men då och då är det möjligt att det kommer en och annan fundering här också - även om jag skulle gissa att antalet besökare kommer att bli mer begränsat när antalet inlägg blir allt mindre.

Just nu pågår regeringsbildning. Om den tänker jag inte skriva någonting alls. Det som nu förbereds kommer att uppenbaras den 6 oktober när regeringen Reinfeldt tillträder.

Men dessutom pågår början på den stora diskussionen om vart socialdemokratin skall ta vägen. Och den är långt ifrån ointressant. Även efter en genomusel valrörelse och med ett genomuselt valresultat förblir socialdemokraterna ett stort parti och kommer att föra oppositionsdebatten mot alliansregeringen under de kommande fyra åren.

Att partiets tillstånd just nu är eländigt är uppenbart. Lotta Gröning skrev nyligen på sin blogg att "socialdemokratin i dess nuvarande form är konservativt, bakåtsträvande och har nästan ingen förmåga till nytänkande."

Och mot den beskrivningen finns det inte så mycket att invända.

Den stora frågan är om man förmår att ändra på den saken under en ny partiledare och år i opposition.

Om jag tänker tillbaka på åren 1991 - 1994, då socialdemokraterna senast var i opposition, så var det knappast år som kan bilda mönster. Efter en period av visst lugn omedelbart efter valnederlaget 1991 blev det en rätt skränig och kortsiktig oppositionspolitik som till mycket stora delar vägrade att se de verkliga utmaningar som landet stod inför.

Den ekonomiska utvecklingen gjorde det relativt lätt att vara i opposition. Vi övertog regeringsmakten i ett läge där arbetslösheten ökade med ca 1 000 personer om dagen och budgetunderskottet med ca en miljard kronor i veckan - det var fritt fall - och det skulle ta nästan två år av också europeisk monetär kris att vända den utvecklingen i tydlig uppgång.

Det var lätt att vara skränig opposition.

Men när det ställdes krav på att minska utgifter för att få budgetutvecklingen under kontroll vägrade man att vara med - och hade egentligen föga mer än räknetricks och skattehöjningar att komma med när vi ställdes inför nödvändigheten av både besparingar och strukturella reformer.

I efterhand tror jag nästan alla socialdemokrater sagt att de inte tycker att den perioden var så mycket att vara stolt över. Och den förberedde dem dessutom dåligt för perioden i regeringsställning - omställningen när man väl kom dit blev nog rätt smärtsam för åtskilliga.

Att man nu snabbt får en ny partiledning skapar förutsättningarna också för en politisk nystart. Frågan epoken Persson kommer det sannolikt inte att finnas så mycket idégods att ta med - och från tidigare mer utpräglat socialistiska epoker än mindre.

Blir man då bara bidragssystemens fundamentalistiska försvarare? Fackföreningsrörelsens ombudsmän och ombudskvinnor i riksdagen och den politiska debatten? Eller fortsatta 50-talsdrömmare?

Kortsiktigt vore det självfallet bra för allianspartiernza om det blev så. Det skulle kanske göra att de tendenser till mer av nytt tänkande som finns hos dem skulle framstå som nationens enda hopp.

Men långsiktigt vore det illa för landets politiska system. Det finns fortsatt frågor som kommer att kräva i alla fall ett element av samsyn över gamla gränser. Och i en värld av accelererande globalisering kommer kraven på förändring och förnyelse att bli allt starkare.

Så vi har nog anledning att följa den debatten - när den så småningom kommer - med ett betydande intresse.

tisdag, september 19, 2006

Mot 6 Oktober

Så har då den mer formella regeringsbildningsprocessen inletts.

Talmannen har gett Fredrik Reinfeldt uppdraget att förbereda bildandet av en fyrpartiregering. Det är ett tydligare uppdrag än som givits vid andra motsvarande tillfällen, men så är också bilden klarare.

1991 drabbades vi ju av situationen att Ny Demokrati tog sig in i riksdagen, vilket gjorde att vi bara kunde bilda en minoritetsregering. I slutändan kom det att fungera i alla fall, men det var förvisso inte utan sina komplikationer.

Nu inleds ett arbete under ledning av de fyra partiledarna och deras närmaste medarbetare. Och samtidigt etableras mer formella kontakter mellan den avgående och den tillträdande regeringen.

Inte minst det senare är viktigt. Ett regeringsskifte har många aspekter har såväl politisk som personell natur. Och såväl 1991 som 1994 genomförde vi regeringsskiftena med en ömsesidig respekt som var betydelsefull.

Regeringen Persson sitter kvar och har i formell mening fulla befogenheter med det lilla undantaget att de inte kan utlysa nyval. Anledningen till att de har fulla befogenheter är att landet måste regeras om någonting inträffar.

Men av praxis uträttar regeringen endast de löpande saker som måste uträttas, och jag har förstått att det är de instruktioner som nu också gått ut till statsråden och statssekreterarna. Regelboken följs.

Nu etableras också en dialog främst mellan finansdepartementet och allianspartierna. Regeringen har ju att lägga fram en budget tio dagar efter det att den tillträtt, och även om denna budget kommer att bli mer teknisk än politisk - det finns helt enkelt inte tid att få in så mycket av politiken - så är det viktigt att alliansen är väl förberedd.

Jag utgår från att motsvarande inom kort kommer att ske på utrikessidan. FN:s generalförsamling har just inlett sin 61:a session i New York, och det krävs självfallet en samordning om vad som skall sägas där.

Själva regeringsbildningen ligger så på regeringsbildaren och hans allianskollegor, och den kommer nu att ta sin lilla tid.

Jag skulle kunna föreställa mig att man relativt snabbt kan börja att titta på utkast till en regeringsförklaring grundad på alliansmanifestet, att man också börjar att diskutera hur regeringen skall organiseras.

Behöver vi ett "samhällsbyggnadsdepartement"? Sannolikt inte. Är näringsdepartementet ett idealiskt konglomerat av ärenden? Sannolikt inte. Skall EU-frågorna ligga kvar på statsrådsberedningen? Sannolikt. Detta bara som exempel på frågeställningar.

Och så småningom börjar man också nosa på det som intresserar media mest - namn på möjliga statsråd. Men där skulle jag tro att bollarna slutgiltigt kommer att falla ner rätt sent i processen - och det skulle jag tycka är en rätt klok ordning.

Ofta glöms bort att det första som måste ske är att välja ny talman. Även om Björn von Sydow är en utomordentlig person som på ett utomordentligt sätt skött arbetet som talman har socialdemokraterna etablerat att det är den regerande konstellationen som tillsätter talman.

Och det som också kommer tidigt när riksdagen samlas är att utse de som skall vara gruppledare. I regeringen mellan 1991 och 1994 kom de fyra borgerliga gruppledarna att bli viktiga i och med att de deltog i alla beredningen och sammanträden som regeringen hade. Jag skulle tro att man mot bakgrund av erfarenheterna då kommer att tillämpa samma system nu.

Så kommer det att rulla på under de närmaste dagarna. Media kommer att spekulera eftersom det inte finns så mycket att rapportera.

Men den 6 oktober skall allt vara klart. Och det kommer det också att vara.

måndag, september 18, 2006

Göran Persson

När Göran Persson nu avgår börjar kommentatorer så långsamt att fråga vilket hans bidrag till den politiska utvecklingen egentligen var.

Till den frågan kommer det sannolikt att finnas anledning att återkomma längre fram - när han verkligen avgår.

Men det är värt att notera att de inledande bedömningarna knappast är särskilt smickrande.

Så här avslutar Lena Melin i Aftonbladet i dag:

När historien om Göran Perssons tid vid makten ska skrivas kommer den inte att bli smickrande. Hans parti har backat i fem av de sex val han lett det i.
Förutom saneringen av statens bankruttsmässiga ekonomi, som genomfördes med Persson som finansminister, har han inte heller satt minnesvärda märken i den politiska parketten.
I installationstalet 1996 talade Göran Persson om det gröna folkhemmet. Det var en ny vision, en ny uppgift för socialdemokraterna. Idén var suverän. Men det blev mest skattehöjningar på el, olja och bensin.
Göran Persson kommer inte att gå till historien som en stor och nydanande politiker. Han kommer att gå till historien som en stor personlighet. Som skilde sig, gifte sig och byggde herrgård för öppen ridå.


Så kan det gå här i världen

Snabbt På Morgonen

Några ytterligare djupsinningheter om valresultatet hinner jag inte med just nu - jag skall iväg i taxi till SVT igen.

Men lite kommentarer hann jag skriva ner på bildt.blogspot.com.

Och jag återkommer här också.

söndag, september 17, 2006

Moderaterna Classic

 I dag är det valdag - kampanjandet är över och beskedet om avgörandet ligger bara timmar från oss.

Men även om jag inte brukat lägga upp bilder på denna blog kan jag inte undvika att lägga upp en bild från kampanjresan med Moderaterna Classic för någon vecka sedan.

Det var Ulf Adelsohn och jag som var ute. Tillsammans har vi varit partiledare för moderaterna i 18 år, vilket ju är en rätt respektingivande tid.

Och här är vi i gång på ett rätt härligt möte med frågor och svar i Östra Nordstan i Göteborg.

Alltid gladde det någon. Vi hade i alla fall roligt. Posted by Picasa

Sten Andersson

Kvällen före vad som ser ut att bli ett valnederlag av historiska dimensioner för socialdemokraterna kommer budet om att Sten Andersson plötsligt gått bort.

Lite skämtsamt kallade jag honom någon gång för socialdemokratins motsvarighet till det engelska kungahusets drottingmoder. Partiledare kom och gick, men Sten bestod. Under decennier var det han som var inkarnationen av Rörelsen. Och jag vet att han satte värde på den kommentaren.

Hans glansdagar var som den ständigt infallsrike partisekreteraren, men han kom också att spela en hedersvärd roll som utrikesminister i en utmanande tid. Inte ens den mest förhärdade politiske motståndare kunde undgå att tycka genuint bra om den alltid humorfyllde och ofta generösa personen Sten Andersson. Under sina decennier var han socialdemokratins mest charerande, klart färgrikaste och i ett längre perspektiv kanske också framgångsrikaste gestalt.

Som politiker var han ett verkligt proffs - i detta ords allra finaste bemärkelse.

lördag, september 16, 2006

Curt Nicolin

I valrörelsens slutskede kom budet om att Curt Nicolin gått bort.

Det handlar inte bara om en imponerande person utan om ett stycke modern svensk historia.

Som ung ingenjör och industriman var han i spetsen för de omedelbara efterkrigsdecenniernas allra djärvaste satsningar - från jetmotorer till kärnkraftverk. Hans Sverige skulle ligga främst i världen.

Och från ingenjören blev han industriledaren för några av våra internationellt viktigaste företag - från ASEA till SAS.

Men därefter blev han också den stridbare och samhällsengagerade individ som tog strid mot fondsocialism och kollektivism och beredde vägen för en öppnare och bättre svensk ekonomi.

Hans historia - och hans svenska epoks historia - har skildrats i en fascinerande bok av Olof Ehrenkrona. Den förtjänar att läsas om och om igen.

Och Curt Nicolins minne förtjänar att hedras av oss alla. Han betydde mycket.

Den Soliga Finaldagen

Så har i alla fall jag avverkar de sista av mina möten i denna 2006 års valrörelse.

Det blev ett bra möte i Täby Centrum, och efter det gjorde Chris Heister och jag ett litet mer informellt torgmöte i samband med att vi drack kaffe i valstugorna på Odenplan.

Och det var god stämning på gator och torg denna soliga och vackra septemberdag.

Socialdemokraterna var måhända inte märkbart uppåt, men de trevligt kämpande själarna i deras valstuga på Odenplan bjöd mig i alla fall på gott kaffe på samma sätt som socialdemokratiska valstugor i andra delar av landet gjort. Tackar!

Och folkpartister i Täby visste att det nog skulle bli minus för dem i förhållande till 2002 i morgon, men hoppades att det inte skulle bli för mycket. Och en alliansseger var dock det viktigaste.

När jag pratade tog jag min utgångspunkt i ledaren i Afonbladet i dag.

I den konstateras alldeles korrekt, att det är jobben som är detta vals stora fråga, men att regeringen i den alltför sent upptäckte att deras politik inte fungerade fullt ut. Och ledaren noterar också att alliansen har en politik som också innehåller bra inslag.

När denna valrörelses historia skrivs kommer det för socialdemokratins del att bli historien från Göran Perssons uttalande på Norra Bantorget i Stockholm 1 maj att jobben inte alls skulle bli någon fråga i valet tills hans tal på Götaplatsen i Göteborg i dag om att det är jobben det handlar det.

Detta var hans valrörelse nästan mer än det var socialdemokraternas. När jag tänker tillbaks på tidigare socialdemokratiska valrörelser kännetecknades de alltid av försök att presentera ett parti med viss bredd.

Men det var förr det. Nu har det varit Persson, Persson och därefter en del Perssons. Det har varit Perssons politik, Perssons regering och Perssons person.

Och valrörelsen blev Perssons väg från den monumentala felbedömningen över den monumentala självöverskattningen till - ja, i morgon kväll vet vi det lite mer i detalj.

I alla fall en Europablog

Lite i senaste laget, men jag vill i alla fall rekommendera den Europablogg som Mats Engström på Aftonbladet skriver, och som handlar om Europafrågorna i valrörelsen.

Han gör det från sitt politiska perspektiv, men med tydligt engagemang i sakfrågorna, och med intressanta bedömningar och kommentarer. Och han beklagar att dessa frågor inte fått den plats i valrörelsen de förtjänar.

De flimrade kort förbi i TV-debatten i går, men knappast särskilt tillfredsställande. Det handlade bara om huruvida en fördragsändring i den Europeiska Unionen under den kommande mandatperioden skulle föranleda folkomröstning eller ej.

På det svarade alla alliansledarna att det inte går att ta ställning till eftersom det inte finns något förslag till fördrag att ta ställning till.

Det är förvisso ett tekniskt korrekt svar, men det är samtidigt politiskt mindre tillfredsställande.

Lars Leijonborg gjorde ett mindre försök, men man borde självklart ha utnyttjat tillfället att säga att en alliansregering kommer att vara pådrivande i Europapolitiken också för de fördragsändringar som krävs för en fortsatt utvidgning och en starkare europeisk röst i den globala politiken.